Klachtenprocedure

Ben je niet tevreden met je product of onze dienstverlening? Vervelend om te horen en we komen daarom graag met je in contact. Je kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@paintingdiamonds.nl. We zijn van maandag t/m zaterdag van 8:00 t/m 17:00 uur bereikbaar. Hieronder vind je meer informatie over onze klachtenprocedure.

Klachtenprocedure

  1. Bij klachten dient een Koper zich allereerst te wenden tot Painting Diamonds. Een klacht schort de verplichtingen van Painting Diamonds niet op, tenzij Painting Diamonds schriftelijk anders aangeeft.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Painting Diamonds, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij Painting Diamonds ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Painting Diamonds binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. De Koper dient Painting Diamonds in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Painting Diamonds, zal Painting Diamonds naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  6. Een consument kan zich voor klachten ook wenden tot een geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).